Kurz vývoja iOS aplikácii v Swift-e

V spolupráci so spoločnosťou Touch4IT s.r.o a Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK sme počas celého zimného semestra organizovali pre študentov pravidelný kurz vývoja mobilných aplikácií pre mobilný operačný systém iOS v programovacom jazyku Swift 3.

Školiteľom bol skúsený programátor Ľuboš Ilčík, ktorý okrem platformy iOS programuje aplikácie aj pre Android. Počas celého kurzu poskytoval študentom nielen teoretické ale predovšetkým praktické rady.

Najšikovnejší študenti boli pozvaní na vianočný večierok spoločnosti Touch4IT a dostali aj pracovné ponuky. Takáto spolupráca školstva a praxe nás veľmi teší a je pre nás prioritou!
Užitočné odkazy:
Touch4IT