Príprava na ISTROBOT

Na predstavenie nášho vybavenia prišlo aj napriek skúškovému a sviatkom niekoľko nadšených študentov a záujemcov o súťaž robotov ISTROBOT. Pripravených sme mali niekoľko robotických platforiem ako napr. Visiduino, Zumo, Biped, AR Drone, vývojové kity Arduino, ako aj ukážky 3D tlače a CNC frézovania. Záujemcovia môžu na tomto vybavení pracovať a vyvýjať tak svoj projekt na súťaž Istrobot, alebo pracovať na svojich bakalárskych či diplomových prácach.

Okrem samotného predstavenia dostupného hardwaru nám predstavili možnosti jeho prepojenia so systémom MATLAB/Simulink zástupcovia spoločnosti Humusoft (distribútor systému MATLAB). Vedeli ste napríklad, že ak sa prihlásite do súťaže Istrobot 2017, dostanete na vývoj robota licenciu Matlabu zdarma?